CAPITOLUL I – ORGANIZAREA ȘI EVENIMENTUL

 1. Concursul este organizat și desfășurat de SC. KIRVAD TOUR SRL, cu sediul pe Bulevardul Tomis, nr.238, zona Dacia.
 2. Participanții la concurs sunt obligați să respecte termenii și condițiile prezentului regulament al concursului.
 3. Regulamentul se pune la dispoziția oricărei persoane în mod gratuit, la sediul agenției organizatoare sau la agențiile partenere, pe toată perioada concursului.
 4. Organizatorul își rezerva dreptul de a modifica regulamentul, cu condiția anunțării prealabile cu minim o zi înainte de data intrării în vigoare a modificărilor.

CAPITOLUL II – TERITORIUL ȘI DURATA DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI

 1. Concursul este organizat pe teritoriul României, se desfășoară în rețeaua agențiilor KIRVAD și a partenerilor săi.
 2. Se numesc agenții partenere, agențiile de turism care au încheiat un contract de prestări servicii, valabil, cu SC KIRVAD TOUR SRL și au afișat vizibil sticker-ul cu sloganul “CĂLĂTOREȘTI SMART, CÂȘTIGI SMART!”
 3. Concursul începe la data de …08.02.2016…. ora…09:00…… și se încheie la data de 14.06.2016, ora 18.00.
 4. După încheierea concursului, organizatorul nu mai are nicio responsabilitate și nu își mai asuma nicio obligație în legătură cu orice circumstanță care ar putea, eventual, duce la concluzia actualității sau continuării concursului.
 5. Premiul care nu va putea fi livrat câștigătorului, din motive independente de organizator, până la data de 25.06.2016, nu vor mai fi datorate de organizator, iar câștigătorul respectiv pierde dreptul rezultat din calitatea de câștigător. Organizatorul se obligă să contacteze câștigătorul telefonic, la numărul de telefon înscris pe tichetul de rezervare, de 3 ori, la 3 ore diferite. În cazul în care câștigătorul nu răspunde la niciunul dintre cele 3 apeluri telefonice, câștigătorul este invalidat.

CAPITOLUL III – DREPTUL LA PARTICIPARE

 1. Pot participa toate persoanele cu vârsta de 7 ani împliniți, la data începerii promoției.
 2. Nu sunt obligați pentru a participa la tombola, membrii familiilor organizatorului (copii, părinți, frați, surori, soț, soție), angajații organizatorului, angajații agențiilor implicate.
 3. Participantul trebuie să cumpere servicii din rețeaua KIRVAD (transfer aeroport, bilete de avion), astfel se va înscrie automat în concurs, primind în mod direct, la achiziționarea serviciului respectiv, un număr cu care va participa la tombolă.
 4. Contravaloarea serviciului se va achita integral, la sediile agențiilor KIRVAD sau ale partenerilor.
 5. Își pierd dreptul de participare, persoanele care renunță, din diferite motive, și cer restituirea contravalorii serviciului achiziționat.
 6. Tragerea la sorți va avea loc în data de 15.06.2016, ora 18.30, la sediul organizatorului, prin intermediul programului On-line Random, în prezenta comisiei de jurizare, stabilită de organizator.

CAPITOLUL IV- PREMIUL

 1. Premiul acordat, prin tragere la sorți, constă într-un autoturism marca SMART, an fabricație 2015, culoare alb/albastru, valoare (inclusiv TVA) 9800,00 EUR.
 2. Câștigătorul se obliga să achite impozitul aferent către Bugetul de Stat, în 24h de la extragere , înainte de a intra în posesia premiului, în caz contrar câștigul se anulează și se raportează la următoarea extragere, respectiv data de 15 DECEMBRIE 2016 .
 3. Câștigătorul își asumă întreaga responsabilitate pentru veridicitatea informațiilor (data cu caracter personal) transmise organizatorului, acesta neasumându-și nicio responsabilitate pentru orice consecință care decurge dintr-o astfel de declarație .
 4. Câștigătorul care declară/transmite informații/date eronate/false, pierde zisa calitate de câștigător.

CAPITOLUL V – CONTRAVALOAREA ÎN BANI

 1. În cadrul concursului, nu este posibila înlocuirea premiului oferit, cu contravaloarea acestuia în bani sau alte beneficii.
 2. Organizatorul se obligă să calculeze și să achite impozitul calculat pentru veniturile obținute sub formă de premiu, de câștigător, conform regulamentului Codului Fiscal, orice alte obligații de natura fiscală, sau de altă natură în legătură cu acesta, fiind în sarcina exclusivă a câștigătorului.

CAPITOLUL VI – ÎNCETAREA TOMBOLEI

 1. Prezenta tombolă încetează, de fapt, la realizarea obiectivului propus. De asemenea, poate înceta în cazul apariției unui eveniment ce constituie caz de forță majoră, sau în cazul schimbării cadrului legislativ, astfel încât, organizarea și desfășurarea acestuia să presupună mărirea bugetului alocat acestui proiect.
 2. Prezentul regulament este autentificat de un notar public.
 3. În eventualitatea unei dispute asupra validității unei înscrieri sau cu privire la validarea câștigătorului, decizia comisiei este definitivă.